Cari di Quran Karim

Pilih Surat dari sini untuk mencari saja:

#   Surah    (Jumlah ayat) سورة
1   Al-Fatihah الفاتحة    (7)
2   Al-Baqarah البقرة    (286)
3   Ale Imran آل عمران    (200)
4   An-Nisa النساء    (176)
5   Al-Ma'idah المائدة    (120)
6   Al-An'am الأنعام    (165)
7   Al-A'raf الأعراف    (206)
8   Al-Anfal الأنفال    (75)
9   At-Tawbah التوبة    (129)
10   Yunus يونس    (109)
11   Hud هود    (123)
12   Yusuf يوسف    (111)
13   Ar-Ra'd الرعد    (43)
14   Ibraheem إبراهيم    (52)
15   Al-Hijr الحجر    (99)
16   An-Nahl النحل    (128)
17   Al-Isra الإسراء    (111)
18   Al-Kahf الكهف    (110)
19   Maryam مريم    (98)
20   Ta-Ha طه    (135)
21   Al-Anbiya الأنبياء    (112)
22   Al-Hajj الحج    (78)
23   Al-Mu'minoon المؤمنون    (118)
24   An-Nur النور    (64)
25   Al-Furqan الفرقان    (77)
26   ash-Shu`ara الشعراء    (227)
27   An-Naml النمل    (93)
28   Al-Qasas القصص    (88)
29   Al-`Ankabut العنكبوت    (69)
30   Ar-Rum الروم    (60)
31   Luqman لقمان    (34)
32   As-Sajdah السجدة    (30)
33   Al-Ahzab الأحزاب    (73)
34   Saba سبأ    (54)
35   Fatir فاطر    (45)
36   Ya seen يس    (83)
37   As-Saffat الصافات    (182)
38   Sad ص    (88)
39   Az-Zumar الزمر    (75)
40   Ghafir غافر    (85)
41   Fussilat فصلت    (54)
42   Ash-Shura الشورى    (53)
43   Az-Zukhruf الزخرف    (89)
44   Ad-Dukhan الدخان    (59)
45   Al-Jathiyah الجاثية    (37)
46   Al-Ahqaf الأحقاف    (35)
47   Muhammad محمد    (38)
48   Al-Fath الفتح    (29)
49   Al-Hujurat الحجرات    (18)
50   Qaf ق    (45)
51   Ad-Dhariyat الذاريات    (60)
52   At-Tur الطور    (49)
53   An-Najm النجم    (62)
54   Al-Qamar القمر    (55)
55   Ar-Rahman الرحمن    (78)
56   Al-Waqi'ah الواقعة    (96)
57   Al-Hadeed الحديد    (29)
58   Al-Mujadilah المجادلة    (22)
59   Al-Hashr الحشر    (24)
60   Al-Mumtahanah الممتحنة    (13)
61   As-Saff الصف    (14)
62   Al-Jumu'ah الجمعة    (11)
63   Al-Munafiqun المنافقون    (11)
64   At-Taghabun التغابن    (18)
65   At-Talaq الطلاق    (12)
66   At-Tahreem التحريم    (12)
67   Al-Mulk الملك    (30)
68   Al-Qalam القلم    (52)
69   Al-Haqqah الحاقة    (52)
70   Al-Ma'aarij المعارج    (44)
71   Nuh نوح    (28)
72   Al-Jinn الجن    (28)
73   Al-Muzzammil المزمل    (20)
74   Al-Muddathir المدثر    (56)
75   Al-Qiyamah القيامة    (40)
76   Al-Insan الإنسان    (31)
77   Al-Mursalat المرسلات    (50)
78   An-Naba النبأ    (40)
79   An-Nazi'at النازعات    (46)
80   `Abasa عبس    (42)
81   At-Takweer التكوير    (29)
82   Al-Infitar الانفطار    (19)
83   Al-Mutaffifeen المطففين    (36)
84   Al-Inshiqaq الانشقاق    (25)
85   Al-Burooj البروج    (22)
86   At-Tariq الطارق    (17)
87   Al-A'la الأعلى    (19)
88   Al-Ghashiyah الغاشية    (26)
89   Al-Fajr الفجر    (30)
90   Al-Balad البلد    (20)
91   Ash-Shams الشمس    (15)
92   Al-Lail الليل    (21)
93   Ad-Dhuha الضحى    (11)
94   Al-Inshirah الشرح    (8)
95   Al-Teen التين    (8)
96   al-`Alaq العلق    (19)
97   Al-Qadr القدر    (5)
98   Al-Bayyinah البينة    (8)
99   Az-Zalzala الزلزلة    (8)
100   Al-Adiyat العاديات    (11)
101   al-Qari`ah القارعة    (11)
102   At-Takathur التكاثر    (8)
103   Al-Asr العصر    (3)
104   Al-Humazah الهمزة    (9)
105   Al-Feel الفيل    (5)
106   Al-Quraish قريش    (4)
107   Al-Maa'oun الماعون    (7)
108   Al-Kawthar الكوثر    (3)
109   Al-Kafiroun الكافرون    (6)
110   An-Nasr النصر    (3)
111   Al-Masad المسد    (5)
112   Al-Ikhlas الإخلاص    (4)
113   Al-Falaq الفلق    (5)
114   Al-Nas الناس    (6

Ayah dari Al-Quran Mulia


Al-Baqarah البقرة Aya 85:
Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.


 Mendengarkan      Mendengarkan

Lihat penafsiran Jalalin, al-Qurtubi, dan Ibn Kathir untuk ayat ini dalam bahasa Arab

Sistem Informasi Geografis Ashabakah (GIS): Indonesia dengan 389,767 lokasi   Sistem Maklumat Geografi Ashabakah (GIS): Malaysia dengan 69,267 lokasi