Buscar la traducción al español del Sagrado Corán

Elija un capítulo (Surah) desde aquí para buscar solo en él:

#   Surah    (Numero de versos)
1   Al-Fatihah الفاتحة    (7)
2   Al-Baqarah البقرة    (286)
3   Ale Imran آل عمران    (200)
4   An-Nisa النساء    (176)
5   Al-Ma'idah المائدة    (120)
6   Al-An'am الأنعام    (165)
7   Al-A'raf الأعراف    (206)
8   Al-Anfal الأنفال    (75)
9   At-Tawbah التوبة    (129)
10   Yunus يونس    (109)
11   Hud هود    (123)
12   Yusuf يوسف    (111)
13   Ar-Ra'd الرعد    (43)
14   Ibraheem إبراهيم    (52)
15   Al-Hijr الحجر    (99)
16   An-Nahl النحل    (128)
17   Al-Isra الإسراء    (111)
18   Al-Kahf الكهف    (110)
19   Maryam مريم    (98)
20   Ta-Ha طه    (135)
21   Al-Anbiya الأنبياء    (112)
22   Al-Hajj الحج    (78)
23   Al-Mu'minoon المؤمنون    (118)
24   An-Nur النور    (64)
25   Al-Furqan الفرقان    (77)
26   ash-Shu`ara الشعراء    (227)
27   An-Naml النمل    (93)
28   Al-Qasas القصص    (88)
29   Al-`Ankabut العنكبوت    (69)
30   Ar-Rum الروم    (60)
31   Luqman لقمان    (34)
32   As-Sajdah السجدة    (30)
33   Al-Ahzab الأحزاب    (73)
34   Saba سبأ    (54)
35   Fatir فاطر    (45)
36   Ya seen يس    (83)
37   As-Saffat الصافات    (182)
38   Sad ص    (88)
39   Az-Zumar الزمر    (75)
40   Ghafir غافر    (85)
41   Fussilat فصلت    (54)
42   Ash-Shura الشورى    (53)
43   Az-Zukhruf الزخرف    (89)
44   Ad-Dukhan الدخان    (59)
45   Al-Jathiyah الجاثية    (37)
46   Al-Ahqaf الأحقاف    (35)
47   Muhammad محمد    (38)
48   Al-Fath الفتح    (29)
49   Al-Hujurat الحجرات    (18)
50   Qaf ق    (45)
51   Ad-Dhariyat الذاريات    (60)
52   At-Tur الطور    (49)
53   An-Najm النجم    (62)
54   Al-Qamar القمر    (55)
55   Ar-Rahman الرحمن    (78)
56   Al-Waqi'ah الواقعة    (96)
57   Al-Hadeed الحديد    (29)
58   Al-Mujadilah المجادلة    (22)
59   Al-Hashr الحشر    (24)
60   Al-Mumtahanah الممتحنة    (13)
61   As-Saff الصف    (14)
62   Al-Jumu'ah الجمعة    (11)
63   Al-Munafiqun المنافقون    (11)
64   At-Taghabun التغابن    (18)
65   At-Talaq الطلاق    (12)
66   At-Tahreem التحريم    (12)
67   Al-Mulk الملك    (30)
68   Al-Qalam القلم    (52)
69   Al-Haqqah الحاقة    (52)
70   Al-Ma'aarij المعارج    (44)
71   Nuh نوح    (28)
72   Al-Jinn الجن    (28)
73   Al-Muzzammil المزمل    (20)
74   Al-Muddathir المدثر    (56)
75   Al-Qiyamah القيامة    (40)
76   Al-Insan الإنسان    (31)
77   Al-Mursalat المرسلات    (50)
78   An-Naba النبأ    (40)
79   An-Nazi'at النازعات    (46)
80   `Abasa عبس    (42)
81   At-Takweer التكوير    (29)
82   Al-Infitar الانفطار    (19)
83   Al-Mutaffifeen المطففين    (36)
84   Al-Inshiqaq الانشقاق    (25)
85   Al-Burooj البروج    (22)
86   At-Tariq الطارق    (17)
87   Al-A'la الأعلى    (19)
88   Al-Ghashiyah الغاشية    (26)
89   Al-Fajr الفجر    (30)
90   Al-Balad البلد    (20)
91   Ash-Shams الشمس    (15)
92   Al-Lail الليل    (21)
93   Ad-Dhuha الضحى    (11)
94   Al-Inshirah الشرح    (8)
95   Al-Teen التين    (8)
96   al-`Alaq العلق    (19)
97   Al-Qadr القدر    (5)
98   Al-Bayyinah البينة    (8)
99   Az-Zalzala الزلزلة    (8)
100   Al-Adiyat العاديات    (11)
101   al-Qari`ah القارعة    (11)
102   At-Takathur التكاثر    (8)
103   Al-Asr العصر    (3)
104   Al-Humazah الهمزة    (9)
105   Al-Feel الفيل    (5)
106   Al-Quraish قريش    (4)
107   Al-Maa'oun الماعون    (7)
108   Al-Kawthar الكوثر    (3)
109   Al-Kafiroun الكافرون    (6)
110   An-Nasr النصر    (3)
111   Al-Masad المسد    (5)
112   Al-Ikhlas الإخلاص    (4)
113   Al-Falaq الفلق    (5)
114   Al-Nas الناس    (6

Buscar la traducción al español del Sagrado Corán

Nota: Puede buscar todos los capítulos o un capítulo específico del Sagrado Corán

* An-Najm النجم  1
( [Juro] por la estrella cuando desaparece )

* An-Najm النجم  3
( ni habla de acuerdo a sus pasiones. )

* An-Najm النجم  5
( Aquello que le enseñó el dotado de poder )

* An-Najm النجم  7
( en lo más elevado del horizonte, )

* An-Najm النجم  8
( y luego descendió y se acercó a él, )

* An-Najm النجم  12
( ¿Le van a discutir sobre lo que vio? )

* An-Najm النجم  14
( junto al azufaifo que demarca el límite, )

* An-Najm النجم  17
( y su mirada no se desvió ni se propasó. )

* An-Najm النجم  20
( y a Manat, la tercera? )

* An-Najm النجم  22
( Esa es una división injusta. )

* An-Najm النجم  25
( A Dios le pertenecen esta vida y la otra. )