Ayat dari Al-Quran


Al-Fatihah الفاتحة Aya 5:
Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.


 Dengarkan      Dengarkan

Lihat tafsiran Jalalin, al-Qurtubi, dan Ibn Kathir untuk ayat ini dalam bahasa Arab

Sistem Informasi Geografis Ashabakah (GIS): Indonesia dengan 389,767 lokasi   Sistem Maklumat Geografi Ashabakah (GIS): Malaysia dengan 69,267 lokasi