Ayah dari Al-Quran Mulia


At-Takweer التكوير Aya 20:
yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy,


 Mendengarkan      Mendengarkan

Lihat penafsiran Jalalin, al-Qurtubi, dan Ibn Kathir untuk ayat ini dalam bahasa Arab

Sistem Informasi Geografis Ashabakah (GIS): Indonesia dengan 389,767 lokasi   Sistem Maklumat Geografi Ashabakah (GIS): Malaysia dengan 69,267 lokasi